Folkets Hus Moelv

Folkets Hus Moelv får 120.000 kroner til musikkutstyr.

Med støtte fra lokalt næringsliv og stor dugnadsinnsats er forsamlingslokalet betydelig pusset opp de siste årene. Huset driftes på dugnad, og er et møtested for lag og foreninger i distriktet. De vil nå etablere et alkoholfritt kulturtilbud og legge til rette for at huset skal bli en kulturell møteplass også for ungdom. Huset skal være en arena der de unge kan møtes og spille konserter og musikk for hverandre. Flere av distriktets musikk- og kulturskoler er involvert i planlegging av tiltaket.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?