FolkOrg 100 år

FOLKORG – ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS får 300000 kroner til markeringer av FolkOrgs 100 års jubileum

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans i Norge ble stiftet 21. november 2009, som en sammenslutning av Landslaget for spelemenn (stiftet 1923) og Norsk folkemusikk- og danselag (stiftet 1987). Organisasjonen har i dag omtrent 4500 medlemmer og 150 lokale spel- og danselag. FolkOrg har som formål å jobbe for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke deres rolle og vilkår i samfunnet. I 2023 feirer FolkOrg 100 år og folkemusikkens og folkedansens år med et omfattende program for og med barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?