Follebu Fotballag

Follebu Fotballag får 80.000 kroner til fotballmål. Fotballaget har 130 aktive spillere fordelt på 20 lag innen barnefotballen. Anlegget deres består av en gressbane og en eldre ubrukt grusbane med klubbhuset liggende i mellom.

Med mange lag og spillere er presset på gressbanen relativt stort. Kamper må gis førsteprioritet for baneplass, og det resulterer ofte til at treninger må vike. Dagens løsning gir ikke rom for uorganisert lek i form av løkkefotball, og det er noe som klubben savner og ønsker å tilrettelegge for. De vil omarbeide den ubrukte grusbanen til en gressbane slik at den nye banen blant annet gir om for uorganisert løkkefotball for barn i alle aldre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?