Fontenehuset, Drammen

Fontenehuset, Drammen får 16.000 kroner til turutstyr. Fontenehuset i Drammen er en humanitær frivillige stiftelse for mennesker med psykiske helseproblemer.

Her brukes arbeid som metode for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få større muligheter til å skape seg et bedre liv. Faste rutiner for drift av huset skaper forutsigbarhet og trygghet. Nå ønsker de å fremme friluftsaktivitet og kjennskap til turområder i lokalmiljøet. Målet er å sette i gang en turgruppe som skal arrangere fast turdag en gang i måneden.Fokus på helse, friluftsliv og bruk av skogsområder i lokalmiljøet skal stimulere til økt aktivitet for deltakerne. I Drammen er det kort avstand fra sentrum til marka. Dette gjør friluftsaktiviteter lett tilgjengelig og gjennomførbart for vår målgruppe.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?