Foodtruck- kantine

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 100000 kroner til kjøkkenutstyr

Rommen skole er en skole i Stovner bydel i Oslo. Skolen er samlokalisert med Rommen scene, som også Det Norske teater har brukt for å sette opp stykkene “Tante Ulrikkes vei” og “Linje 5”. Etter skoletid bruker “Rommenklubben” også lokalene til et etterskoletids tilbud for elever på 5. – 10. trinn. Kantinen med kiosk, “Foodtrucken”, vil derfor bli mye brukt av både skolen og andre lag og foreninger som holder til i bygget. Foodtrucken skal bygges av elever i forbindelse med faget arbeidslivsfag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?