“Før og nå”, et historieprosjekt i Eiker

Solbergelva i Bilder får 75.000 kroner til tilgjengeliggjøring av historisk filmmateriale.

I samarbeid med Eiker arkiv jobber organisasjonen med å bevare Eikers historie og å formilde lokalhistorie til barn og unge i lokalmiljøet. Et prosjekt som har pågått den siste tiden har gått ut på at barna i lokalmiljøet filmer Eikerbygda slik en der i dag, og sammenstiller klippene med en bygdefilm fra 1952. Dette skal munne ut i en film som heter “før og nå”. Det historiske filmmaterialet må konverteres til et lesbart format for å kunne benyttes i formidling. Dette er viktig historie og et prosjekt som engasjerer på tvers av generasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?