Forandringshuset Holmlia

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO får 800000 kroner til utstyr og inventar til fritidsklubb

Forandringshuset Holmlia åpnet høsten 2019. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon, Norges KFUK-KFUM og Unge Holmlianere og er et kultur- og aktivitetshus for ungdom. Forandringshuset arbeider for aktiv fritid, arbeid og entreprenørskap, samfunnsengasjement og inkludering. Aktiviteten på huset skal utvikles sammen med ungdommene som bruker det. Det er viktig for Forandringshuset at prosjektet har en sterk lokal forankring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?