Forbedrer sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden

Norges Jeger- og Fiskerforbund skal gjennom et treårig prosjekt reparere og restaurere gyte- og oppvekstområder for sjøørreten i Oslofjorden.

Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

De skal kartlegge tilstanden i gytebekker og lette vandringsmulighetene for fisken. De skal også utvikle informasjons- og læremateriell til bruk ved kursing av frivillige, og til aktiviteter for barn og unge.

Norges Jeger- og Fiskerforbund fikk 2,9 millioner kroner i 2020 til prosjektet.

Les mer om tildelingen

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?