Forbedring av gyteforhold Halleelva

REDDVILLAKSEN får 400000 kroner til restaurering av Hallelva

For å forbedre gyteforholdene for sjøøreten i Hallelva er det behov for å bedre bunnforhold og legge ut gytegrus. I samarbeid med en barneskole skal det etableres målestasjoner som skal måle de bestandsmessige effektene av biotopforbedringene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?