Forebygge skolefrafall

Windjammer er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, og for ungdom som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

Alle foto: Erik Kristiansen

Helt siden 1937 har seilskuta «Christian Radich» vært brukt som skoleskip og en introduksjon til sjømannsyrket for ungdommer. I dag er «Christian Radich» en arena for livsmestringsprogrammet «Windjammer».

Programmet er spesielt rettet mot ungdom som står i fare for å falle fra eller har falt fra videregående opplæring.

Programmet går over tre måneder, hvorav fire uker til sjøs på Christian Radich. Ungdommene får løse konkrete oppgaver sammen, oppleve nye kulturer og blir kjent med andre i samme situasjon. Her er fellesskapet viktig, og alle er avhengige av hverandre for å lykkes.

Tildelinger

I 2022 fikk Stiftelsen Christian Radich tildelt 22,2 millioner kroner til Windjammer-tokt i perioden 2023-2027. Samtidig bidrar tildelingen til en aktiv bruk og bevaring av kulturminnet og seilskuta «Christian Radich».

I 2020 fikk stiftelsen Christian Radich 8 millioner kroner til flere Windjammer-tokt i årene fremover. I tillegg fikk de 1 million kroner slik at FAFO kan dokumentere og evaluere programmet.

I 2018 fikk skoleskipet Christian Radich 1,5 millioner kroner til programmet Windjammer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?