Forebygging av frafall i skole og jobb

Abildsø Gård har fått til sammen 6,5 millioner kroner over flere år til arbeidet med forebygging av frafall og initiativet Skolegård.

Abildsø Gård (foto: Sverre Chr. Jarild)

Abildsø Gård har siden falleferdig stand i 1997 blitt restaurert og blitt en verdifull og innholdsrik kulturarv i Oslo by. Gården er med bygninger, kulturlandskap/skog, bekk og jordvei fredet av Riksantikvaren.

Gården ivaretas av en stiftelse, og formålet er å ta vare på den som nasjonal kulturarv og anvende den til samfunnsnyttige formål.

Hovedaktiviteten på Abildsø Gård retter seg mot å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv. Barn og unge benytter gården hver dag gjennom skoleåret, blant annet til SkoleGård-prosjektet, hvor skoleelever kan få ha en annerledes skoledag, til sommerleir og som arena for sommerjobb og arbeidstrening.

Abildsø gård er på 150 dekar, og har dyr, bl.a. hester, som gjør det attraktivt for målgruppen med ridning, tømmerkjøring og pløying med hest. Mye dugnadsarbeid er lagt ned for bevaring av gården samt å ta vare på kulturlandskapet rundt.

Opplæring og videreutvikling

I 2013 fikk Abildsø gård støtte til å bringe videre erfaringene og opparbeidet kompetanse til andre bynære gårder i Norge som ønsker å jobbe med å forebygge frafall i skolen.

Høsten 2014 etablerte Abildsø gård, Abildsø byggfag. Dette er et samarbeid med flere videregående skoler i Oslo, hvor utvalgte elever tilbys et opplegg fem dager i uken. Gjennom fellessamlinger, teori og praksis skal de oppleve mestring og styrking av positiv adferd.

For å øke aktiviteten på gården fikk Abildsø gård i 2016 fikk Abildsø Gård tildelt 3 millioner kroner til planting av 10 000 frukttrær. De hadde da hatt et forprosjekt over seks år med 350 epletrær og eplemostproduksjon. Erfaringene var så gode at de vil gjøre dette i en mye større skala. Et viktig element er at prosjektet gir gården forutsetning for en bærekraftig drift.

Tildelinger

  • 2016: 3 millioner kroner til 10 000 frukttrær og undervisningsopplegg.
  • 2015: 450.000 kroner til Abildsø byggfag.
  • 2013: 1,2 millioner kroner til utvikling av leksjoner og pedagogisk opplæringsplan.
  • 2011: 1 million kroner til kjøkken, verksted og produksjonslokaler for mat.
  • 2008: 250.000 kroner til frukttrær.
  • 2005: 600.000 kroner til rehabilitering av gården.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?