Forebygging av idrettsskader

Senter for idrettsskadeforskning har fått til sammen 7,8 millioner kroner til arbeidet med å forebygge idrettsskader.

Senter for idrettsskadeforskning er en avdeling under Norges Idrettshøgskole, med formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idretten.

I 2019 fikk senteret 4,5 millioner kroner til å gjennomføre to prosjekter over tre år.

Det ene skal fokusere på å få inn bedre skadeforebygging i trenerutdannelsene i norsk idrett. Dessuten skal det gjennomføres klubbkvelder knyttet til temaet ute i idrettslagene. Forskning viser til at en stor del av skadene i idretten kunne vært unngått med enkle grep, som f.eks. riktig oppvarming.

Det andre delprosjektet vil følge opp ungdoms- og videregående skoler som tilbyr toppidrett.

Skadefri – en tjeneste som forebygger idrettsskader

Portalen Skadefri.no veileder norske utøvere og ledere i hvordan man forebygger skader innen idrett og annen fysisk aktivitet. Norges Idrettshøgskole estimerer at rundt halvparten av idrettsskader kunne vært unngått med bedre kunnskap om oppvarming og trening, og portalen demonstrerer enkle øvelser tilpasset hver enkelt idrett.

Prosjektet fikk 3.304.700 kroner i støtte i 2017 til videreutvikling av nettstedet Skadefri.no som blant annet tilbyr treningsvideoer med skadeforebyggende øvelser.

I 2020 fikk prosjektet 685.750 kroner til å gjøre tekniske oppgraderinger for portalen.

Målet er at brukerne av Skadefri, enten det er aktive idrettsutøvere eller mosjonister, kan leve et aktivt liv lenger gjennom forebyggende trening.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?