Forebygging av utenforskap hos små barn

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN får 500000 kroner til 2-årig livsmestringsprosjekt for barn i alderen 4-8 år

Voksne for Barn arbeider for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. Å jobbe for barns psykiske helse handler om å redusere tabuer, utestengning og mobbing. Det handler også om at alle barn blir hjulpet til å mestre, at de vokser opp til å takle utfordringene livet gir. I prosjektet de får støtte til, skal de gi utsatte barn tilgang til meningsfull fritidsaktivitet. Foreldre støttes med verktøy i omsorgsrollen i foreldresamlinger, barna deltar i ukentlige gruppesamlinger og familiene bistås med påkobling og koordinering av andre hjelpetjenester ved behov.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?