Foreldrecafé ved Bjøråsen skole

FAU BJØRÅSEN SKOLE får 50000 kroner til kurs og utstyr

FAU Bjøråsen skole består av foreldre med blandet etnisk, kulturell og sosial bakgrunn. I januar
2018 startet de opp en foreldrecafé, hvor målet er å knytte bånd mellom foreldrene på tvers av
trinn, religion og etnisitet. Der tar de opp ulike temaer som opptar dem og deler hjemmebakst. Nå
ønsker de å videreutvikle tilbudet og invitere en foredragsholder noen ganger i året, samt avholde
matlagingskurs der foreldrene deler oppskrifter med hverandre. Dette kommer til å skape et enda
bedre samhold i nærmiljøet og styrke mangfoldet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?