Foreldreinvolvering på Haugerud

FORENINGEN ICDP NORGE fikk 1 750 000 kroner til veilederopplæring og foreldregrupper samt koordinering av prosjekt i 2024

Med fokus på å styrke foreldrekulturen på Haugerud i bydel Alna inngår ICDP Norge i en felles satsning for å skape et mer inkluderende nærmiljø sammen med blant annet Haugerud kirke, Haugerud Idrettsforening, Islamic Cultural Center og Frivillighetssentralen. Prosjektet inneholder viktige tiltak som foreldreopplæring, veilederopplæring, styrking av felles arenaer og mobilisering av nærmiljø gjennom Haugerud Samarbeidsforum. Foreningen ICDP Norge har fått tildelt 1.750.000 kroner til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?