Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Forset skole

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Forset skole får 100.000 kroner til utvikling av leirsted som skal benyttes til uteskole. De ønsker å utvikle et eget område for uteskole i tilknytning til skolen.

Forset skole har fram til nå benyttet ulike områder i nærmiljøet til uteskole. Dette fungerer, men de mener at det hadde vært en stor forbedring om de kunne få en fast leirplass ute i naturen. De har allerede vært i dialog med en grunneier som har et passende uteområde omtrent 2 kilometer fra skolen. Her har de fått tillatelse til å utvikle et leirområde. Leirplassen vil være til glede for det lokale idrettslaget, speideren og barnehagen som også har et lite samlingspunkt i nærheten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?