Foreningen Barn av regnbuen Norge (B.A.R.N.)

Foreningen Barn av regnbuen Norge (B.A.R.N.) får 100.000 kroner til materialer til malesamlinger og utstillinger.

Foreningen Barn av regnbuen Norge (B.A.R.N.) er en landsdekkende ideell forening med hovedsete i Bindal kommune, og nært knyttet opp mot Bindal Kulturskole.

B.A.R.N driver med maleverksteder for barn og unge der temaet er fred og samhandling på tvers av kulturer og livssyn.

Det arrangeres malesamlinger som ender i utstillinger der barnas bilder blir synlige for flest mulige, og Foreningen B.A.R.N får 100.000 kroner til materialer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?