Foreningen for Høytorp fort

Foreningen for Høytorp fort får 500000 kroner til kostnader knyttet til demontering, henting, rehabilitering og montering av et av kanontårnene til fortet. Foreningen er en aktiv og idealistisk forening som jobber med bevaring og formidling av historien til Høytorp fort og Fossumstrøket festning. Alt arbeid utføres på dugnad og de har stor glede av en egen ungdomsgruppe i aldersgruppen 12-20 år, med elever med tilpasningsvansker innenfor ordinært skoleopplegg. Et av de store prosjektene de ønsker å få til, er å tilbakeføre og restaurere hovedattraksjonen ved forsvarsanlegget på Høytorp fort, et Schneider kanontårn. Tårnkanonene ble flyttet til Egersund av tyskerne i 1943. Nå vil foreningen flytte en av tårnkanonene tilbake til sin orginale plass på fortet og Egersund kommune er positive til dette. Målet er å styrke opplevelsen og øke bruken av fortet. Plassen er en del av den kulturelle skolesekken og alle 7. og 9. klassinger i kommunen besøker årlig fortet. Prosjektet er støttet med lokale midler og Norsk Kulturminnefond.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?