Foreningen Gamle Sandefjord

Foreningen Gamle Sandefjord får 400000 kroner til restaurering av bassenget og fontenen. Foreningens formål er å arbeide for bevaring av det gamle by- og bygningsmiljøet i Sandefjord. På toppen av den nylig restaurerte trappen fra Bjerggata til Preståsen ligger et historisk basseng med rester av et fontenefundament. Bassenget ligger i dag som en lite tiltalende plass langs trappa og fontenen er fjernet. Denne fontenen ble innviet i 1914, men ble demontert på 1950-tallet. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB skal den gamle fontenen og bassenget restaureres slik at det kan fremstå som et verdig og hyggelig kulturhistorisk minnesmerke, et pausested for folk på vandring til Preståsen naturområde.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?