Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark får 100.000 kroner til informasjonstavler.

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark er en ideell organisasjon som jobber for å dokumentere, formidle og bevare Finnmarks krigshistorie.

De planlegger å sette opp informasjonstavler. Tavlene skal settes opp på steder der en av Finnmarks største fangeleire lå (Billefjord), informasjonstavle om Banak flyplass (strategisk svært viktig under krigen) og ved Hamnbukt (utskipingshavn for tvangsevakuerte og åsted for en av de største ulykkene som rammet tyskerne i Finnmark, eksplosjonen ombord på DS Argus).

Informasjonstavlene skal levendegjøre aktuell historie og planlegges å skrives på tysk, norsk, russisk og engelsk, inkludert bilder og aktuell faktainformasjon. Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark får 100.000 kroner til informasjonstavler.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?