Foreningen Økomuseum Grenseland

Foreningen Økomuseum Grenseland får 60.000 kroner til skilt og temahefter.

Foreningen Økomuseum Grenseland er en frivillig organisasjon på tvers av riksgrensa og med styremedlemmer fra begge land. Foreningens formål er å styrke grenseregionens identitet og øke kunnskapen om dets historie samt virke for utvikling av Økomuseum Grenseland til et attraktivt besøksmål.

De ønsker nå å tilrettelegge for nye besøksmål i Haldenregionen, herunder Idd Kirke, Brekke sluser, Bergsien ferdselsvei og Tordenskjolds båttransport i Iddefjorden. Til dette trengs informasjonsskilt og temahefter. Dette vil bli ut i naturen opplevelser med innslag av kulturminner på veien, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?