Foreningen ØX

Foreningen ØX, Østmarka på kryss og tvers, får 15.000 kroner til GPS-utstyr.

Foreningen ØX (Østmarka på kryss og tvers) har som formål å utføre vedlikehold, rydding og skilting av løype-og stinett i Østmarka.

Foreningen arbeider frivillig på oppdrag fra Skiforeningen og DNT Oslo og omegn. Tyngden av arbeidet er på DNT’s blåmerkete stinett og på det løypenettet de kommunale friluftsetatene ikke dekker, spesielt de mindre planerte løypene som prepareres med snøscooter.

Foreningen får penger fra Sparebankstiftelsen DNB til å anskaffe utstyr til å måle avstander i løype- og stinettet: lengden av sti- og løypetraseer, avstander mellom løypekryss og avstander fram til viktige turmål. Dette gir korrekte avstander som legges inn i databaser og derved gir grunnlag for bestilling av skilt til løyper og stier i hele Østmarka, med avstander påført.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?