Foreningen Røverhuset

Foreningen Røverhuset får 500.000 kroner til teknisk utstyr til radiostudio på Bredtveit og på Ravneberg kvinnefengsel. Foreningen Røverhuset ble stiftet i 2013 med formål å skape en fengselsradio og et kreativt verksted i norske fengsler.

Foreningen har i dag et studio i Oslo fengsel med ukentlige sendinger. I tillegg har de også små enheter ved Bastø og Hassel, samt i Halden fengsel. Foreningen ønsker nå å starte opp en redaksjon inne på Bredtveit og Ravneberg kvinnefengsel. I tillegg ønsker de å bygge et studio på utsiden av fengselet som kan aktivisere redaksjonsmedlemmer etter løslatelse. Målet er å bidra i rehabiliteringsarbeidet gjennom kreativt arbeid og målrettet opplæring i media.

Tidligere tildeling

Foreningen Røverhuset (2014)

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?