Foreningen SPOR

Foreningen SPOR får 125.000 kroner til PA-anlegg og teknisk utstyr.

Foreningen SPOR har som målsetning å skape møteplasser mellom mennesker. Gjennom kurs, verksteder, aktiviteter, konserter, forestillinger samt utstillinger fokuserer foreningen på å spre kunnskap om, forståelse for og dialog rundt vårt flerkulturelle mangfold. Hovedarena for dette arbeidet er den internasjonale kulturfestivalen for barn og unge – Stoppested Verden. Stoppested Verden er en årlig festival på Hamar som har lykkes i å få til en arena som fungerer for kunstneriske og kulturelle møter og opplevelser på tvers av generasjoner og etnisitet, og er en viktig arena for regionens flyktninger og innvandrere. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til PA-anlegg og teknisk utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?