Foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo

Foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo får 240.000 kroner til prosjekt “Propell”. Foreningen har allerede gjennomført vellykkede propellprosjekter, og de vil videreføre dette arbeidet.

Dette er en ideell forening som jobber for å inspirere unge til å tenke nytt og å skape verdier. Prosjekt består av tre hovedelementer. 1. Gjennomføring av arrangementer kalt «Propelljakten» hvor elever i videregående skole i en tidlig fase av sine ungdomsbedrifter presenterer sin forretningsidé. Det gis tilbakemeldinger fra en jury, og utvalgte elevgrupper vinner mulighet til å søke en «propell»; støtte til utvikling av sin bedrift. 2. Ungdomsbedriftene som får støtte følges opp gjennom kurs og møteplasser hvor de kan møte kompetanse som vil bidra til en positiv utvikling for bedriftene. 3. Studenter i høyere utdanning får mulighet til å søke om «Propell» som støtte til videre utvikling av studentbedrifter med potensial for etablering i annen virksomhetstype.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?