Foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo

Foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo får 325000 kroner til prosjektet “Propell”. Prosjektet består av fire hovedelementer: 1. Gjennomføring av arrangementer kalt «Propelljakten» hvor elever i videregående skole i en tidlig fase av sine ungdomsbedrifter presenterer sin forretningsidé. Det gis tilbakemeldinger fra en jury, og utvalgte elevgrupper vinner en «propell», det vil si støtte til utvikling av egen bedrift. Dette kan gi elevene fart og kraft til å lykkes enda bedre med sin Ungdomsbedrift. 2. De utvalgte ungdomsbedriftene følges opp med støtte gjennom personlige møter med mentorer og kursvirksomhet. 3. Studenter i høyere utdanning vil også få mulighet til å søke «Propell» slik at de kan få samme oppdrift, kraft og fart. En del av studentbedriftene har potensial for etablering i annen virksomhetstype og disse skal få mulighet til å søke om «propell» som støtte til videre utvikling. 4. Utvikle beskrivelser og materiell for spredning av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?