Forhindre mobbing

Friends Norge fikk 400.000 kroner i 2006 til deres arbeid med for å forhindre mobbing blant barn og unge.

Friends Norge er en norsk organisasjon som arbeider for å forhindre mobbing blant barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med kr 400.000 til deres prosjekt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?