Formidle 100 års lokal- og verdenshistorie med et flygel i hovedrollen

LILLEHAMMER PIANOVERKSTED Johnny Libakken får 45000 kroner til forestilling om Blüthner 97869-flygelet

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?