Formidle lokalhistorie

TORØD KRETS VEL får 65054 kroner til skilting av lokalhistoriske steder

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?