Formidling av Falstad fangeleirs historie

Stiftelsen Falstadsenteret fikk 300 000 kroner i 2018 til å utvikle en digital rekonstruksjon av Falstad fangeleir fra andre verdenskrig.

Falstad er ett av få bevarte leirlandskap fra andre verdenskrig i Norge. Senteret er et nasjonalt minnested og museum for andre verdenskrigs fangehistorie og er et av Norges sju freds- og menneskerettighetssentre.

Selv om selve leiren ble revet etter krigen er viktige bygningsstrukturer intakt, og i dette prosjektet skal de utvikle en digital rekonstruksjon av Falstad. En kombinasjon av digital rekonstruksjon og digitale minner vil styrke besøksopplevelsen for publikum.

 Menneskerettigheter og historie er sentrale tema i undervisningsoppleggene på Falstad.Stedets historie ligger til grunn for å fremme refleksjoner rundt menneskerettigheter og demokrati.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?