Formidling av Flyktningerutene

ROMERIKE HISTORIELAG fikk 400 000 kroner til skilting og undervisningsopplegg i 2024

I et samarbeidsprosjekt mellom norske og svenske organisasjoner, ledet av Romerike Historielag, settes søkelyset på flyktningerutene fra Norge til Sverige fra 2. verdenskrig. Prosjektet har som hovedmål å formidle kunnskap om ruten til ungdom på begge sider av grensen, med undervisningsopplegg, rydding og merking av rutene. Romerike Historielag har fått tildelt 400 000 kr til skilting og undervisningsopplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?