Formidling av Hannah Ryggen

NORLA SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET fikk 500.000 kroner i 2019 til utstillingskatalog og formidling av utstillingen Hannah Ryggen på bokmessen i Frankfurt.

Norge er gjesteland ved verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. I tillegg til å bidra til økt interesse for norsk litteratur, vil det være et bredt kulturprogram, hvor høydepunktet er en utstilling av Hannah Ryggens arbeider. Norla Senter for Norsk Skjønn- og faglitteratur i Utlandet får 500.000 kroner til utstillingskatalog og formidling av utstillingen.

Utstillingen vises 25. september 2019 til 12. januar 2020.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?