Formidling av kulturvern

STIFTELSEN NORSK KULTURARV får 403850 kroner til formidlingsprosjekt

Erfaringer Else “Sprossa” Rønnevig har opparbeidet gjennom 45 år i kulturvernet, skal gjennom prosjektet formidles til nye generasjoner. Hun skal reise over hele landet og formidle til skoleklasser via kunst- og håndverksfaget og Den kulturelle skolesekken, til videregående skoleelever innenfor håndverk, design og arkitektur og til relevante fagmiljøer. Prosjektets mål er å skape de rette holdningene, formidle og tilegne seg kunnskap og være til inspirasjon for å ta vare på kulturarven. Det vil særlig være et fokus på videreføring av håndverkstradisjoner, og vise hvilken betydning det har også for ivaretakelse av fysiske kulturminner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?