Formidling av sagbrukshistorie

Gansbrukets venner får 30.000 kroner til oppgangssag med et sagblad.

Sagbrukene er en viktig del av kulturarven i Fet. Gansbrukets venner formidler historien til skolebarn og andre som vil lære ved å fortelle og å demonstrere hvordan sagene fungerte. Før 1182 var det mange oppgangssager i Fet, men de hadde bare et sagblad. Nå monterer vennene en slik sag og kan derved i større grad vise den komplette sagbrukshistorien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?