Formidling av seterkultur

Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter drifter ei besøksseter i Synnfjell i Nordre Land.

Foto: Lea Hoch

Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter jobber for at naturmangfoldet ivaretas og brukes på en bærekraftig måte og formidler dette gjennom naturveiledning, undervisning og ulike aktiviteter.

Synnfjell har hatt en rik seterkultur og denne tar våtmarkssenteret nå vare på og formidler til barn og unge. Blant annet ysting, fjøsstell og slått står på programmet.

Prosjektet hadde oppstart i 2020 og senteret fikk 600 000 kroner til istandsetting av og utstyr til undervisningen. Byggene ble satt i stand av tradisjonshåndverkere slik at det var mulig å bruke fjøset og størhuset. Ei lita bu ble satt opp og innredet som ysteri ved siden av størhuset.

I 2021 fikk de støtte til prosjektet Seterglede for barn og unge. Det innebærer produksjon av tradisjonsprodukter som rømme, smør, skjørost, surmelk, pultost og brunost. Skoleklasser og andre besøkende skal få undervisning i mattradisjonene og deres betydning for området.

Det vil være sommeråpen seter hvert år, med flere aktiviteter, dyr, servering, formidling og skoleklasser på besøk.

Setersesongen 2020

Initiativtakerne forteller at gjennom setersesongen 2020 hadde de kuer, geiter og høns på setra. Ku og geit ble melket for hånd, alle besøkende kunne få nærkontakt med dyrene, være med under fjøsstell og prøve håndmelking. De har blant annet hatt minikurs om ville spiselige vekster, naturfarging av garn, ringmerking av fugl og eventyrfortelling for barn.

Videre har de hatt naturveiledningsopplegg for skoleklasser. Elevene fikk være med på tradisjonell ysting, lære om fugleliv rundt setra, plukke bær, gå naturstien om seterkultur og være med på å slippe kuene på beite. I tillegg hadde de fokus på naturverdiene rundt setra med skjøtsel av setervollen for å øke artsmangfold, tiltak for pollinerende insekter og tilrettelegging for reetablering av rødlistede arter på setervollen.

Tildelinger

2021: 400.000 kroner til prosjektet Seterglede for barn og unge

2020: 600.000 kroner til istandsetting av og utstyr til undervisning ved seter

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?