Formidling av seterkulturen

NORSK SETERKULTUR får 2355000 kroner til kartlegging, tilgjengeliggjøring og formidling

Norsk Seterkultur er en interesseorganisasjon for aktive seterbrukere og andre med interesse for seterkulturen. Seterkulturen er en viktig del av vår kulturarv og budeiene har mye handlingsbåren kunnskap som er overført gjennom generasjoner. For 100 år siden var det nesten 45 000 setre i drift i Norge, i dag er det under 900 setre igjen. For å unngå at kunnskapen og kulturarven går tapt, haster det derfor å komme i gang med tiltak. Norsk Seterkultur får støtte til å etablere metoder for innsamling og overføring av kunnskap og kompetanse. På setra kan barn og unge få uformell opplæring, gode opplevelser, kjenne ro og nærhet til dyr og natur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?