Formidling av vær- og klimafenomener i Botanisk hage

Naturhistorisk museum, UiO, fikk 5 millioner kroner i 2018 til å formidle vær- og klimafenomener i Botanisk hage.

Museet skal levendegjøre og formidle kunnskap om vær- og klimafenomener gjennom installasjoner rettet mot barn og unge.

Installasjonene kommer på uteområdet rundt Klimahuset som skal åpne høsten 2019 i Botanisk hage. Les mer om tildelingen

Tidligere tildelinger til Naturhistorisk museum

30 fossiler til Naturhistorisk museum

Steinhage i Botanisk hage

Utendørs formidling i Botanisk hage

Vikinghage i Botanisk hage

Arktisk avdeling i Botanisk hage

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?