Formidling av vanningssystem på Lom bygdamuseum

Gudbrandsdalsmusea, avd. Lom bygdamuseum får 100.000 kroner i 2014 til visningsanlegg og formidling av lokalt vanningssystem.

På grunn av det tørre klimaet måtte bøndene lede vannet fra fjellvatn og bekker via murkonstruksjoner og vassrenner ned i bygda. I bygda hadde de intrikate systemer for å dele vannet mellom gardene og spre det ut over åkeren, helt frem til moderne tider med lokalt produserte vannspredere.

Lom bygdemuseum lager nå et visningsanlegg som skal brukes i skoleundervisningen, dette blir liggende i samme område som friluftsmuseet. Dyrkingsfeltet som vannes vil være del av et årlig undervisningsopplegg for 4. og 5. trinn på barneskolene. I løpet av to skoleår får elevene være med på hele dyrkingsprosessen fra å plukke stein, pløye, så og vatne til å høste og treske, og så bruke kornet videre til maling på kvern.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?