Formidling for barn og unge – en kunst?

OSLO KUNSTFORENING fikk 900 000 kroner til gjennomføring av kunstverksteder med erfaringsinnhenting og dokumentasjon av metodikk i 2024

Oslo Kunstforening tar sikte på å forsterke sitt engasjement i formidling av samtidskunst til barn og unge, ved å kombinere utstillinger, eksisterende samarbeid og pedagogiske prosjekter. De fokuserer på kunnskapsutveksling mellom seg selv, skoler, Den kulturelle skolesekken-prosjekter, formidlingsstudier og kunstnere, med et mål om å utvikle egen praksis. Oslo Kunstforening har blitt tildelt 900 000 kroner til gjennomføring av kunstverksteder med erfaringsinnhenting og dokumentasjon av metodikk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?