Formidling for ungdom på Nationaltheatret

Nationaltheatret fikk 350.000 kroner i 2015 til formidlingsopplegg for ungdom, knyttet til oppsetningen av Nathan den vise.

Et formidlingsopplegg i regi av “Ung National” og “National spesial” skal stimulere til debatt, refleksjon og innsikt innenfor det tidsaktuelle temaet religions- og ytringsfrihet.

Ungdommene skal først se forestillingen Nathan den vise, som har motsetningene i de store verdensreligionene som tematikk, før de skal ta del i debatter og arrangementer. Temaene for disse er blant annet terrorfrykt, religionsfrihet, ytringsfrihet, fremmedfrykt og toleranse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?