Formidling i Ekebergparken

Ekebergparken får 1 million kroner i 2017 til et tverrfaglig formidlingsopplegg for fagområdene geologi, meteorologi, arkeologi og klimaforskning.

C. Ludens Ringnes Stiftelse jobber for å ivareta og fremme områdets naturmangfold og naturminner. De ønsker å starte et tverrfaglig formidlingsopplegg for mellom- og ungdomstrinnet i fagene samfunnsfag og naturfag.

Oslos skolebarn kalles inn til klimakonferanse på Eikatinget for å løse den alvorlige miljøtrusselen, inspirert av Parisavtalen. De vil lære fra Ekebergs ti tusen år lange historie, og å gjenkjenne fysiske spor i landskapet som viser klimaendringer.

Målet er å gjøre dem til gode klimaambassadører og forhandle frem en klimaavtale som de skal signere og ta med seg tilbake til skolen. Dette blir et helhetlig formidlingsopplegg for barn og unge i Oslo, og for allment besøkende i Ekebergparken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?