Formidling i Ekebergparken

Ekebergparken fikk 520.000 kroner i 2016 til formidling av steinalderen, og 1,2 millioner kroner i 2014 til kunstformidling og klatrepark for barna.

I Ekebergparken i Oslo kan du gå på tur ispedd kunst og kulturminner, og få storslagen utsikt over Oslofjorden og Bjørvika. (Foto: Thomas Ekström/Ekebergparken)

I Ekebergparken i Oslo kan du gå på tur ispedd kunst og kulturminner, og få storslagen utsikt over Oslofjorden og Bjørvika. Det legges også stor vekt på å tilfredsstille barnas vitebegjær og aktivitetsbehov.

31 svært ulike skulpturer kan oppleves blant stier og trær i et skogsområde velegnet for turgåing.

I parken finner du også fortidsminner med spor etter jernalderen og bronsealderen, og variert natur med et mangfold av planter og fugler.Også kunsten i Ekebergparken er mangfoldig, hva gjelder materialer, tidsepoker og uttrykk.

Områdets kulturarv strekker seg tilbake helt til steinalderen da de første menneskene gikk i land i Oslo-området. Bidraget i 2016 går til til utstyr, undervisningsmateriell og prosjektledelse for tilrettelegging for formidling av nettopp steinalderen i Ekebergparken. Det vil vektlegges kulturminner som steinalderstigen, steinsettinger og gravhauger, boplasser og veideristninger.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?