Formidling i foajéen

Black Box Teater får 250.000 kroner til teknisk utstyr.

Black Box teater er en internasjonal scene for dans og teater som viser et stort spenn av kunstnere. De jobber tverrfaglig og tverrkunstnerisk og knytter sammen forskjellige kunstuttrykk. Nå ønsker de å formidle kunsten i enda større grad ved å omgjøre dagens foajé til et flerbruksrom. Her vil de kunne ha verksteder, seminarer, samtaler, foredrag og flere publikumsrettede tiltak. Foajéen blir et møtested mellom kunstnere og publikum hvor folk føler seg velkommen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?