Formidling i slåttemark

MARKER HISTORIELAG får 292950 kroner til ljå, slåtteutstyr og kursing

Marker historielaget i samarbeid med flere lokale aktører i Marker kommune, ønsker fokus på bruk av ljå i et kulturhistorisk perspektiv og med fokus på å ivareta kunnskapen om et praktisk og anvendelig tradisjonshåndverk og tradisjonsredskap. Flere husmannsplasser har fine arealer som trues av gjengroing og historielaget med samarbeidspartnere ønsker en dugandsinnsats, for å spre kunnskapen om bruk av ljå til de neste generasjonene og samtidig rette fokus på et åpnet kulturlandskap. Skoleklasser skal lære å bruke utstyret og bli faddere for sine egne slåttemarker eller blomsterenger. Historielaget skal holde åpen slåttedag, og gjennom året samarbeide med 4H-grupper, bygdeungdomslag og speidergrupper i kommunen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?