Formidling med app på kunstmuseene

Kunstmuseene som samarbeider om appen Kunstporten fikk 280.000 kroner til et undervisningsopplegg for bruk av appen.

(Foto: Sverre Chr. Jarild)

Sju kunstmuseer fikk i 2012 en tildeling på 300.000 kroner hver – tilsammen 2,1 millioner kroner – fra Sparebankstiftelsen DNB til utviklingen av en applikasjon til bruk i kunstformidlingen til barn og ungdom. Pedagoger fra museene har samarbeidet om å utviklingen av appen.

Museene som har utviklet appen er: Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Drammens Museum og Haugar Vestfold Kunstmuseum.

I 2014 fikk museene ytterligere en tildeling på 280.000 kroner til å lage et opplegg for formidling for et ungt publikum med utgangspunkt i appen, inkludert et undervisningsopplegg for ansatte i museene.

Les mer om utviklingen av kunstappen

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?