Formidling med podcast

ETEREN AS får 600000 kroner til innholdsproduksjon og formidling med podcast

Eteren har som formål er å fremme ungdoms mentale helse og refleksive kompetanse gjennom digital formidling, kommunikasjon og medieproduksjon.

Gjennom ungdomsjobber produserer de Jungeltelegraf1, en podcast laget av ungdom for ungdom med mottoet «lavere skuldre og høyere fremtidstro».

Temaene er personlige og samfunnsaktuelle. De ønsker å flytte «samtaler rundt bordet» hvor ulike meninger, perspektiver og erfaringer får plass, ut på podcast – noe som bidrar til at ungdom kan forstå seg selv, andre og samfunnet og gjennom det ta gode valg og navigere i eget liv.

Til nå har de produsert 50 episoder om økt livsmestring og ungdoms påvirkningskraft i demokratiet. De snakker om og praktiserer reell medvirkning og myndiggjøring av unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?