Formidling og engasjement for demokrati

STIFTELSEN TRANDUM fikk 3 075 000 kroner til utvikling av en formidlingsarena, med fysisk og digital tilrettelegging og undervisning i 2024

Stiftelsen Trandum jobber sammen med Ullensaker kommune om å utvikle Trandum leir som en formidlingsarena og realisere et kulturhistorisk kunnskaps- og opplevelsessenter i den gamle militærleiren. På Trandum ble det anlagt en større ekserserplass i 1914. Leiranlegget hadde et monumentalt preg, med vaktstue og store kasernebygninger. Okkupasjonsmakten satte sterkt preg på Gardermoen-området under andre verdenskrig, mye som følge av anleggelsen av flyplassen på Gardermoen. På Trandum ble det blant annet bygget et øvingsfelt for stridsvogner, ofte kalt tanksskytebanen, som er enestående i Norge. Etter frigjøringen i 1945 fant man i Trandumskogen vest for Trandum, like ved tankskytebanen, 17 graver med til sammen 194 lik. Dette var levningene av 173 nordmenn, seks briter og 15 sovjetrussere som var henrettet av Gestapo mellom 1941 og 1944, mange av dem ført til retterstedet og skutt uten dom. Bortsett fra russerne ble alle de henrettedes identitet fastslått. De døde ble ført til sine hjemsteder og gravlagt der. Ingen er i dag gravlagt i Trandumskogen, men en del nummererte gravmarkører er bevart. Ved gravene ble det i 1954 reist et monument over de falne. 7. juni 1970 ble en minnetavle med de henrettedes navn avduket. Trandumskogen har en svært viktig plass i fortellingen om andre verdenskrig i Norge og er et nasjonalt krigsminne. 8. mai 2020 – 75 år etter frigjøringen – ble Trandumskogen derfor fredet av Riksantikvaren. Stiftelsen Trandum har fått tildelt 3.075.000 kr til utvikling av en formidlingsarena, med fysisk og digital tilrettelegging og undervisning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?