Formidling og verksteder

FOREININGA LEVELD KUNSTNARTUN får 124000 kroner til materiell og utstyr til kunstproduksjon

Leveld Kunstnartun er tuftet på kunst- og kulturhistorien i bygda og stiftet av bygdefolket i Leveld. Den frivillige foreningen har 175 medlemmer. De gjennomfører ulike aktiviteter for barn, unge og voksne og til dette vil de anskaffe grafikkpresse, produksjonsutstyr til digital kunst, 3D-printer og vevutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?