Formidling om frølagring på Svalbard

ARCTIC MEMORY AS fikk 950.000 kroner i 2019 til utvikling av besøksenter på Svalbard

På Svalbard lagres frø fra verdens matplanter i et frøhvelv. Frøhvelvet er stengt for publikum og for å kunne formidle temaer relatert til bevaring på Svalbard, ønsker Frøhvelvet å etablere et besøkssenter sammen med Piql og Naturhistorisk museum. De får 950.000 kroner til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?