Formidling på nytt Vitensenter

Vitensenteret Nordland skal ha fokus på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering, og det skal formildes kunnskap om fisk, sjømat, mineraler, industri, ren kraft og energi.

Vitensenter Nordland (VN) er under etablering som et nytt vitensenter.

Det skal lages mobile installasjoner, et pedagogisk opplegg og en del av senteret skal være installasjonen Nordlandsveggen. Denne skal fortløpende fornyes med aktuell og relevant informasjon om naturressurser, geografi og kompetanse i Nordland.

Vitensenteret fikk i 2020 1,5 millioner kroner til å utvikle mobile installasjoner og pedagogisk opplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?